بباید به آسودگی راه جست.

فکر می­کنم آسودگی، حاصل تلفیق تاثیرگذاری هنر و تکنولوژی در زندگی انسان است. من هر روز با این هدف چشم به جهان باز می­کنم تا برای آسودگی بیشتر، طرحی نو دراندازم.

دغدغه اصلی من طراحی محصولاتی کاربردی است که علاوه بر کارایی بالا، حس خوب زندگی را تداعی کنند. حسی که این روزها در اوج شکوفایی تکنولوژی به آن نیاز داریم تا زیستن را معنایی دوباره بخشیم.

نسیم بهاری، سبزی طبیعت، آبی دریا، گرمای تابستان، رنگین کمان پاییز و سپیدی زمستان در این راه الهام بخش من هستند تا تلاش کنم!

حس خوب زندگی را همواره زنده نگه دارم.

اینگونه نوید زیستن با نوآوری را به ارمغان می­آورم.

من زینوا هستم.